Despre cmb

Orice declaraţie care oferă statut ecleziastic unei instituţii din afara Bisericii este o declaraţie eretică, deoarece Biserica Ortodoxă reprezintă plinătatea Bisericii. Celelalte aşa-numite biserici nu sunt decît nişte false consilii înfiinţate în opoziţie cu Una, adevărata Biserică. Ele sînt anti-biserici. Ecumenismul este exact opusul evanghelizării.
Orice biserică ce devine membru al Consiliului Mondial al Bisericilor acceptă prin această aderare conceptele care stau la baza existenţei Consiliului. (Pr. Maxim M.)